Nå er det tre i ledelsen!
06/07/16
Innkalling og sakspapirer til Velferdstingsmøte 03/17, 08.03.17
06/03/17

Vil du være med å dele ut inntil 4 millioner kroner over to år?

Kulturstyret

Den 7. september 2016 skal Velferdstinget avholde høstens første møte. Der skal vi blant annet velge nye medlemmer til Kulturstyret!

Kulturstyret er det organet som innstiller på søknader til sponsorstøtte fra Sit og Velferdstinget. Sammen skal de finne løsninger som vil sørge for at midlene vil bli tildelt på en mest rettferdig måte til alle studentfrivillige organisasjoner tilknyttet Sit!

Det skal velges fem (5) faste medlemmer for en periode av to år og fem (5) rekkefølgevaraer for en periode av ett år. Under behandlingsperiode er det normalt at Kulturstyret får sponset middag under sine møter, som takk for deltakelsen.

Etter to perioder i Kulturstyret har jeg fått nye venner og en enorm innsikt i studentfrivilligheten i Trondheim!

-Student 2016

 

Møtested:
K5 i Kjemiblokk 5, NTNU Gløshaugen

Kontaktinfo angående valg og møtetidspunkt:
Jørgen Gunderengen
organisatorisk@velferdstinget.no
415 95 450

Vær med å påvirke, still til valg!