Valg til ledelsen i Velferdstinget
25/03/19

Velferdstingets Sponsormidler – Nye retningslinjer

Velferdstinget vedtok på VT-møte 07.05.19 nye retningslinjer for sine sponsormidler (se under).

Ønsker du å søke Velferdstingets Sponsormidler? Send din søknad til kulturstyret@velferdstinget.no

 

Retningslinjer for Velferdstingets Sponsormidler Vedtatt 07.05.19