Møte 2/19 i Velferdstinget – Sit Styrevalg – 19.02.19
13/02/19
Valg til ledelsen i Velferdstinget
25/03/19

Valg til Velferdstinget

 

Valg til Velferdstinget 2019 – 2020

Er du student?

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave er å være en samlet studentstemme opp mot studentsamskipnad, kommune og fylkeskommune, for å sørge for at ethvert tilbud som utvikles ivaretar studentenes behov, både i samskipnad og det offentlige. Organisasjonen består av representanter fra alle institusjoner for høyere utdanning i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og som representant har du mulighet til å påvirke politikken som føres.

Valg til Velferdstinget:

Som NTNU-student: Valg til VT skjer på møtet i Studenttinget, 24. april, kl 17.15, på K5, Kjemi 5, Gløshaugen. Meld din interesse på sti@studenttinget.no.

Student ved BI eller DMMH: Valg skjer i april. Ta kontakt med leder.trondheim@bis.no, eller leder.studentparlamentet@dmmh.no for mer informasjon.

Velferdstinget møtes ca en gang i måneden for å diskutere og vedta velferdspolitikk og nærliggende saker. Alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) kan stille til Velferdstinget. 

Kjenner du noen som kanskje er interessert i å sitte i Velferdstinget?

Hvis du vurderer å stille til valg, eller kjenner noen som passer, send gjerne en uforpliktende mail til vt@velferdstinget.no for mer informasjon, eller kom innom for en kaffekopp på vårt kontor på Stripa, Gamle Kjemi, Gløshaugen! 

 

Still til valg, og påvirk din egen hverdag!