Valg til Velferdstinget 2018/2019
05/04/18
Sakspapirer Velferdstingsmøte 05/18 – Konstituerende
19/04/18

Valg til Arbeidsutvalget 2018-2019

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave er å være en samlet studentstemme opp mot studentsamskipnad, kommune og fylkeskommune, for å sørge fot at ethvert tilbud som utvikles ivaretar studentenes behov, både i samskipnad og det offentlige. Organisasjonen består av representanter fra alle institusjoner for høyere utdanning i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og de velger sin ledelse blant alle disse studentene!

Valget til ledelsen i Velferdstinget vil foregå den 25. april kl. 17:15 i Rådsalen på Gløshaugen der organet skal velge en leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder. Alle stillingene er 100% honorert og man blir valgt for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019.

I ledelsen får man god ledererfaring som vil være attraktivt videre ut på jobbmarkedet; både teamarbeid, logistikk, planlegging og lobby blir sentrale deler av hverdagen din. I tillegg får du muligheten til å møte enormt mange spennende mennesker og delta i kjernen av hva det er å være studentpolitiker.

Det vil også være valg av de resterende medlemmene i Arbeidsutvalget 25. april. De som skal velges er en boligansvarlig, idrettsansvarlig og velferdsansvarlig. Alle disse stillingene ert 20% honorert og man har samme valgperiode som ledelsen.

Hvis du vurderer å stille til valg, eller kjenner noen som passer, send en uforpliktende mail til vt@velferdstinget.no for mer informasjon, eller kom innom for en kaffekopp på vårt kontor på Stripa, Gamle Kjemi, Gløshaugen!

 

Still til valg, og påvirk din egen hverdag!

Her finner dere alle innsendte kandidatskjema til valget:

Kandidatskjema sendes til vt@velferdstinget.no innen 24. april kl. 23:59.