Samarbeid og representanter

Representanter fra NTNU:
Robin-Andre Due Herrmann
Jone Knoph
Line Rønning
Ellen Inga M. Sara
Wivi Holte Amundsen
Lars Furu Kjelsås

Line Ødegård
Lars Føleide
Håvard Eidsaa
Magnus Sverkerli
Nora Hagesæther
Representant fra DMMH:
Ida Kristine K. Rabe

Representant fra TJSF:
Sofie Holten
Representant fra BI:
Jonas Scholdager