Dagsorden 11.5-16
10/05/16
Velferdstingets studentpris
20/05/16

På vei mot 11 måneders studiestøtte

Det reviderte Statsbudsjettet for 2016 er lagt fram, og studentene kan se fram til å være et steg nærmere målet om 11 måneders studiestøtte. Studentene har jobbet mot 11 måneders studiestøtte i en årrekke, og 2016 er året for gjennomslag.

 

«Denne satsningen som regjeringen gjør, og som studentene har jobbet mot i mange år, er uvurderlig for studenters økonomiske situasjon i slutten av vårsemesteret. Studentene kan i framtiden se fram til en sikrere økonomisk situasjon etter og under eksamensperioden», sier Maiken Vasset Størkersen, leder av Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

 

I motsetning til satsingen på studiestøtten ser man ingen økning i tildeling av studentboliger. Regjeringen kommer ikke med forslag på tildeling til flere studentboliger, og antall studentboliger som blir tildelt for 2016 blir 2200 for andre året på rad.

 

«Det er synd at man ikke fortsetter satsingen på studentboliger. Studentboliger er med på å regulere boligmarkedet og er en måte å forbedre studenters økonomi på.», sier Vasset Størkersen.

 

Leder av Velferdstinget mener allikevel at studentene får en viktig seier i årets reviderte budsjett.

 

«Når juni kommer og man har hatt sin siste eksamen, for eksempel så sent som 11. juni, sitter heltidsstudenten i klemma økonomisk. Vi ser positivt på at regjeringen kommer med denne planen, og ser fram til at studentene får en bedre økonomisk situasjon og forhåpentligvis da også en bedre eksamenstid.», sier Vasset Størkersen.

 

Ordningen er ment til å skulle hjelpe heltidsstudentens økonomiske situasjon, og deltidsstudentene faller derfor utenfor denne ordningen.

 

«Det er synd at ikke deltidsstudenten kommer inn under denne ordningen. De vil fortsatt i stor grad være avhengig av jobb ved siden av studiene i eksamensperioden, og det vil fortsette å ta av deres tid til studiet. Vi er allikevel veldig positive til at man anerkjenner heltidsstudentenes situasjon og ønsker å legge til rette for det å kunne være heltidsstudent.», sier Vasset Størkersen.