#reddkjellerne er mottakeren av Velferdstingets Studentpris 2016
10/06/16
Vil du være med å dele ut inntil 4 millioner kroner over to år?
25/08/16

Nå er det tre i ledelsen!

Ny ledelse på plass på kontoret.

Klar til å bruke et år på å bedre studentene i Gjøvik, Ålesund og Trondheim s Velferd.

Vi har i tilegg nå to nestledere i stede for en, og e-postadressen nestleder@velferdstinget.no er erstattet med henholdsvis organisatorisk nestleder: organisatorisk@velferdstinget og politisk nestleder: politisk@velferdstinget.no.