Valg til Velferdstinget
18/03/19
Velferdstingets Sponsormidler – Nye retningslinjer
09/05/19

Valg til ledelsen i Velferdstinget

 

Valg til Velferdstingets ledelse 2019 – 2020

Er du student?

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave er å være en samlet studentstemme opp mot studentsamskipnad, kommuner og fylkeskommuner, for å sørge for at alle tilbud som utvikles ivaretar studentenes behov, både i samskipnad og det offentlige. Organisasjonen består av representanter fra alle institusjoner for høyere utdanning i Gjøvik, Ålesund og Trondheim, og de velger sin ledelse blant alle disse studentene!

Valget til ledelsen i Velferdstinget vil foregå den 30. april kl. 16:15, på Harvardrommet på BI, der organet skal velge en leder, organisatorisk nestleder og politisk nestleder. Alle stillingene er 100% honorert og man blir valgt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020.

I ledelsen får man god ledererfaring som vil være attraktivt videre ut på jobbmarkedet; både teamarbeid, logistikk, planlegging og lobby blir sentrale deler av hverdagen din. I tillegg får du muligheten til å møte enormt mange spennende mennesker og delta i kjernen av hva det er å være studentpolitiker.

Hvis du vurderer å stille til valg, eller kjenner noen som passer, send en uforpliktende mail til vt@velferdstinget.no for mer informasjon, eller kom innom for en kaffekopp på vårt kontor på Stripa, Gamle Kjemi, Gløshaugen! Du kan også stille direkte ved å sende inn kandidatskjema (nederst på siden) til vt@velferdstinget.no.

 

Still til valg, og påvirk din egen hverdag!

 

Mer om vervene:

Leder
Lederens hovedansvar er å være Velferdstingets ansikt utad. Dette innebærer blant annet å være synlig i media og fremme VTs meninger. Leder sitter også som nestleder i Trondheim Studentråd og i styringsgruppen til StudyTrondheim, der avgjørelsene i studiebyen tas. Man har også personalansvar for resten av arbeidsutvalget, og sitter med det øverste ansvaret for VT som organisasjon.

Organisatorisk nestleder
Organisatorisk nestleder er leders hovedstedsfortreder. Dette betyr at man bør ha full oversikt over hva leder driver på med, slik at man kan steppe inn dersom leder ikke kan møte. Organisatorisk nestleder har også ansvaret for gjennomføring av faste kampanjer som hundekos og velferdsdagene, samt annet rekruttering- og profileringsarbeid. Saker som angår Velferdstinget som organisasjon faller også inn under organisatorisk nestleders arbeidsområde.

Politisk nestleder
Jobber omtrent 50% i StudyTrondheim-samarbeidet, og er med i den daglige organiseringen av nettverket. Politisk nestleder har hovedansvaret for kontakten med frivilligheten i VT, og leder blant annet Frivillighetsgruppa i StudyTrondheim. Politisk nestleder har også ansvar for å fremme VTs politikk i relevante møter.

 

Kandidatskjema-2.0