Lykkepromille

«En til – enda morsommere?» Faktisk ikke.


Lykkepromillen din ligger et sted mellom 0,5 og 1 i promille. Derfra går det stort sett nedover.
Det relativt unike med alkohol som rusmiddel er at alkoholen både stimulerer lystsentrene i hjernen, og bedøver den på samme tid.
Lykkepromillen refererer til den innledende rusen der stimuleringen av lystsenterene overskygger den sløvende effekten.
 

Ensom?