Hva er velferdsutvalget?


"Velferdsutvalget er et rådgivende organ som innstiller til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.
Velferdstinget skal forvalte studentvelferden til alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim."

Jørgen Gunderengen
Organisatorisk nestleder for Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim 2016/2017

Størrelse
Velferdsutvalget består av seks (6) studenter, valgt av SR-FI og Studentparlamentet ved NTNU Gjøvik. Disse studentene har direktekontakt med Studentsamskipnaden, kommunen og Velferdstinget sentralt.

Mandat
Velferdsutvalget har i mandat å representere Gjøvikstudentenes syn i alle velferdspolitiske saker. Velferdsutvalget skal ivareta studentenes velferd i Gjøvik, da gjennom politisk påvirkning, samarbeid med Sit og kontinuerlig videreutvikling av tilbud for studentene.

Velferd er en prosess

Robin-Andre Due Herrmann
Stedlig arbeidsutvalgsmedlem i Velferdstinget, og leder for Velferdsutvalget i Gjøvik

Vanlige spørsmål

1Hvem er Velferdsutvalget?
Velferdsutvalget i Gjøvik er det velferdspolitiske referanseorganet til studentene i Gjøvik. Der sitter det seks studenter som skal være representativt for alle studentene i Gjøvik.
2Hvilke saker tar Velferdsutvalget opp?
Velferdsutvalget skal ta opp saker som angår den generelle velferden til studentene i Gjøvik. Dette er alle saker som angår studentlivet utenfor studiet. Eksempler på dette kan være saker som omhandler studentidrett, kollektivtransport eller studentboliger.
3Hvordan kontakte Velferdsutvalget?
Velferdsutvalget kan kontaktes på e-post: au-gjovik@velferdstinget.no v/ Robin-Andre Due Herrmann. Velfersutvalget har ikke et eget kontor, men deler kontorlokalet med Studentparlamentet. Om spesifikke personer i Velferdsutvalget skal nås kan dette også gjøres gjennom Robin.