05/04/18

Valg til Velferdstinget 2018/2019

Studenttinget velger neste års representanter til Velferdstinget på sitt neste møte 12. april. Her skal de velge 12 representanter som skal sitte fra hele neste skoleår. […]
16/04/18

Valg til Arbeidsutvalget 2018-2019

Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim er en ideell organisasjon som representerer alle studenter tilknyttet vår studentsamskipnad (Sit). Velferdstingets oppgave er å være en samlet studentstemme […]