19/06/15

Velferdstinget gir støtte til studentmediene!

Velferdstinget har i mange år bidratt med økonomisk støtte til studentmediene i Trondheim. Velferdstinget mener at det er viktig at studentmediene fortsetter å drives gjennom frivillighetsarbeid, […]