07/01/10

Velferdstinget trenger DEG!

Årets første møte i Velferdstinget blir den 14. januar i R10, Realfagsbygget på Gløshaugen, klokken 18.15. Her skal vi blant annet ha en rekke viktige valg […]
20/01/10

Studentene har ikke råd til husleie

Statstistisk sentralbyrå la i dag fram Leiemarkedsundersøkelsen for 4. kvartal 2009. Undersøkelsen viser at gjennomsnittlig månedsleie i Trondheim lå på 6 109 kr i 4. kvartal […]
26/01/10

Du kan påvirke din studentvelferd!

Den 11. februar er det valg til SiTs konsernstyre og styrene i SiT Tapir og SiT Kafe. Du kan være med påvirke og sette dagsorden for […]
24/02/10

For få studentboliger til Trondheim

– Vi er glade for at regjeringen følger opp kravet om 1000 nye studentboliger, men vi synes det er trist at en by med så stort […]
01/03/10

Protesttog for 11.mnd studiestøtte!

Høgere utdanningen er kilden til Norges utvikling og ALLE vil tjene på heltidsstudenten. Studiestøtten holder ikke tritt med kostnadsveksten ellers i samfunnet, dermed får studentene får […]
12/03/10

Støtteerklæring fra rektorene våre

Til den landsomfattende demonstrasjonen for 11.mnd studiestøtte satte Trondheims 3 rektorer seg ned for å skrive en støtteerklæring til byens studenter. De forstår at dette vil […]