01/12/10

Arbeidsprogram 2010/2011

På Velferdstingets møte torsdag 9. september vedtok Velferdstinget sitt arbeidsprogram for 2010/2011. Velferdstinget vedtok samtidig følgende: ”Velferdstinget vedtar å utarbeide en informasjonsplan for 2010/2011. Denne skal […]