Sakspapirer Velferdstingsmøte 06/18
26/04/18
Du er sikret Tak Over Hodet
18/06/18

Arbeidsutvalget 2018-2019

Da er Velferdstingets konstituerende valg avsluttet, og følgende har blitt valgt inn i Arbeidsutvalget 2018 – 2019:
Ledelsen:
 
Leder: Ragnhild Karlsen Dalslåen
Organisatorisk nestleder: Stine Johannessen
Politisk nestleder: Martine Lysebo
 _
AU Deltid:
Boligansvarlig: Kristina Stendal Karlsen
Idrettsansvarlig: Tyler Stewart
Velferdsansvarlig: Nils Jørgen Sunnvoll
Tidligere er Robin-Andre Due Herrmann valgt som stedlig leder AU i Gjøvik. Stedlig leder i Ålesund har ikke blitt valgt ennå.