Hva er velferdsutvalget?


"Velferdsutvalget er et rådgivende organ som innstiller til Velferdstinget i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.
Velferdstinget skal forvalte studentvelferden til alle studenter som betaler semesteravgift til Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim."
Størrelse
Velferdsutvalget består av seks (6) studenter, valgt av Studentparlamentet ved NTNU Ålesund. Disse studentene har direktekontakt med Studentsamskipnaden, kommunen og Velferdstinget sentralt.

Mandat
Velferdsutvalget har i mandat å representere Ålesundstudentenes syn i alle velferdspolitiske saker. Velferdsutvalget skal ivareta studentenes velferd i Ålesund, da gjennom politisk påvirkning, samarbeid med Sit og kontinuerlig videreutvikling av tilbud for studentene.

Velferd er en prosess