13/02/19

Møte 2/19 i Velferdstinget – Sit Styrevalg – 19.02.19

  Dagsorden Kandidatskjema
07/02/19

Møtereferat VT-møte 10/18 – 21.11.19

Referat Vt-møte 21.11.18
30/01/19

Møte 01/19 Velferdstinget 05.02.19

  Møteinnkalling VT-møte 5.02.19 – Sakspapirer og vedlegg Dagsorden 05.02.19