01/12/10

Arbeidsprogram 2010/2011

På Velferdstingets møte torsdag 9. september vedtok Velferdstinget sitt arbeidsprogram for 2010/2011. Velferdstinget vedtok samtidig følgende: ”Velferdstinget vedtar å utarbeide en informasjonsplan for 2010/2011. Denne skal […]
18/11/10

Høstens siste møte

Onsdag 24. november klokken 17.15 i rom A2-3 (Gråkallen) på Øya Helsehus sparkes høstens siste møte i Velferdstinget i gang. Møtet vil inneholde en større sak […]
12/11/10

Jushjelpa Midt-Norge, saksmottak

Jushjelpa Midt-Norge avholder saksmottak på møterommet på Velferdstingets kontor torsdag i hver oddetallsuke mellom klokken 11.00 og 13.00. Om Jushjelpa Midt-Norge: ”Jushjelpa i Midt-Norge er drevet […]
26/10/10

Tredje møte høsten 2010

Onsdag 3. november klokken 18.15 i R3 på Gløshaugen sparkes høstens tredje møte i Velferdstinget i gang. Sakslisten legger opp til et spennende møte som vil […]
14/10/10

Internasjonale studenter

Vil du være med å forbedre tilværelsen for de internasjonale studentene i Trondheim? Søk om midler fra SiT Velferd! I 2009 ble det gjennomført en undersøkelse […]
30/09/10

Andre møte høsten 2010

Onsdag 6. oktober klokken 18.15 i R3 på Gløshaugen sparkes høstens andre møte i Velferdstinget i gang. Sakslisten legger opp til et spennende møte som vil […]